دبیرستان پسرانه غیر دولتی مفید اصفهان   آدرس : اصفهان خیابان ملاصدرا کوچه 13  تلفن : 03136688439 ، 09133251352

آموزش scratch جلسه اول
554  نمايش ها داده بوجود آوردن  1399-01-25

آموزش scratch جلسه دوم
482  نمايش ها داده بوجود آوردن  1399-01-25

آموزش scratch جلسه سوم
492  نمايش ها داده بوجود آوردن  1399-01-25

آموزش scratch جلسه ششم
472  نمايش ها داده بوجود آوردن  1399-01-25

آموزش scratch جلسه پنجم
500  نمايش ها داده بوجود آوردن  1399-01-25

آموزش scratch جلسه چهارم
555  نمايش ها داده بوجود آوردن  1399-01-25

سخن مدیر
626  نمايش ها داده بوجود آوردن  777-09-16

نهم 1 - انگلیسی- 2-1
231  نمايش ها داده بوجود آوردن  778-04-20

نهم 1 - ریاضی- مجموعه
249  نمايش ها داده بوجود آوردن  778-04-20

نهم 1 - علوم تجربی- 1-2
235  نمايش ها داده بوجود آوردن  778-04-20

نهم 1 - کار و فناوری- 9-1-4-1
218  نمايش ها داده بوجود آوردن  778-04-20

هشتم 1 - علوم تجربی- 1-1
225  نمايش ها داده بوجود آوردن  778-04-20

هفتم 1-مطالعات اجتماعی- 1
242  نمايش ها داده بوجود آوردن  778-04-20

Super User
0
مشترک
376
نمايش
عضويت 1398-12-14

1

دبیرستان پسرانه غیر دولتی مفید 

آدرس : اصفهان خیابان ملاصدرا کوچه 13

تلفن : 03136688439 ، 09133251352