دبیرستان پسرانه غیر دولتی مفید اصفهان   آدرس : اصفهان خیابان ملاصدرا کوچه 13  تلفن : 03136688439 ، 09133251352

آدرس مدرسه

معلمان مدرسه ما

 • آقای اشکبوس
  دبیر قرآن کارشناسی معارف
 • آقای داعی
  دبیر هنر کاردانی هنر-مدارک انجمن خوشنویسان
 • آقای رحیمی
  مشاور و معاون پرورشی کارشناسی ارشد مشاوره
 • آقای شعبانی نژاد
  دبیر زبان کارشناسی زبان انگلیسی و زبان فرانسوی
 • آقای قادری
  مدیر و موسس کارشناسی ارشد تاریخ
 • آقای نصیریان
  دبیر علوم کارشناسی علوم تجربی
 • هوشنگ خدارحمی
  معاون آموزشی کارشناسی معارف
 • فرهاد برزو
  دبیر فناوری کارشناس مهندسی IT

1

دبیرستان پسرانه غیر دولتی مفید 

آدرس : اصفهان خیابان ملاصدرا کوچه 13

تلفن : 03136688439 ، 09133251352