دبیرستان پسرانه غیر دولتی مفید اصفهان   آدرس : اصفهان خیابان ملاصدرا کوچه 13  تلفن : 03136688439 ، 09133251352

معلمان مدرسه ما

آقای قادری

آقای قادری

مدیر و موسس کارشناسی ارشد تاریخ
هوشنگ خدارحمی

هوشنگ خدارحمی

معاون آموزشی کارشناسی معارف
آقای رحیمی

آقای رحیمی

مشاور و معاون پرورشی کارشناسی ارشد مشاوره
محمدجواد خدارحمی

محمدجواد خدارحمی

معاون فناوری و اجرایی و دبیر زبان کارشناسی ارشد مهندسی برق
آقای اشکبوس

آقای اشکبوس

دبیر قرآن کارشناسی معارف
آقای آقایی

آقای آقایی

دبیر ریاضی کارشناسی ارشد ریاضی
آقای داعی

آقای داعی

دبیر هنر کاردانی هنر-مدارک انجمن خوشنویسان
آقای شعبانی نژاد

آقای شعبانی نژاد

دبیر زبان کارشناسی زبان انگلیسی و زبان فرانسوی
آقای ظفری

آقای ظفری

دبیر علوم کارشناسی علوم تجربی
آقای فاتحی

آقای فاتحی

دبیر مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
آقای نصیریان

آقای نصیریان

دبیر علوم کارشناسی علوم تجربی
فرهاد برزو

فرهاد برزو

کارشناس مهندسی IT دبیر فناوری و زبان انگلیسی

 

1

دبیرستان پسرانه غیر دولتی مفید 

آدرس : اصفهان خیابان ملاصدرا کوچه 13

تلفن : 03136688439 ، 09133251352